Nguồn tổng camera

200,000 

  • 12V – 5A: 200k(chạy được 2 mắt camera)
  • 12V – 10A: 400k(chạy được 5 mắt camera)
  • 12V – 15A: 600k(chạy được 7 mắt camera)
  • 12V – 20A: 700k(chạy được 10 mắt camera)
  • 12V – 30A: 850k(chạy được 15 mắt camera)

Tư vấn